Skip to main content

RSI module 2: de zieke patiënt


In deze module gaan we een stap verder dan in deel 1. Want nu je de basis kent, is de vraag hoe RSI te verrichten bij een kritiek zieke patiënt met fysiologische moeilijkheden. Door deelname aan deze training verdiep je kennis en kunde en ben je in staat ook zorg te dragen voor RSI bij een kritiek zieke patiënt op de SEH.

RSI module 2: de zieke patiënt


De RSI module 2 is het vervolg op de RSI cursus. Na de eerste module ben je in staat om zelfstandig en veilig een rapid sequence intubation uit te voeren. In deze cursus gaan we een stap verder, want hoe verricht je een goede RSI bij een patient met hypoxie, hypotensie, acidose of acute neurologi…

Online sessies

De online sessies worden 2 weken en 1 week vooraf gepland.

Het programma

Net als de eerste module bestaat deze module uit een drie delen: een voorbereiding, twee online besprekingen en een hands on dag. 

De voorbereiding wordt gedeeld via ons online platform Mighty. De deelnemer krijgt scenario’s met vragen. 

Ongeveer twee weken vooraf aan de hands on dag bespreekt de deelnemer de scenario’s met de andere deelnemers en de trainer. De deelnemer is op deze manier inhoudelijk voorbereid op de hands-on sessie. De twee online sessie duren elk 1,5 uur.

De hands on dag vindt op locatie plaats. Dat kan in het eigen ziekenhuis zijn of op onze trainingslocatie bij QTtime in Nieuwegein.  Tijdens deze dag wordt kennis vertaald in vaardigheden en gedrag, dit resulteert in een solide, veilige basis voor RSI op de SEH.

Deze dag duurt ongeveer 9 uur.

Toelatingseisen

Deze module is geschikt voor alle SEH artsen KNMG en derdejaars AIOS SEH die reeds module 1 hebben afgerond.

Leerdoelen

  •  Leren optimaliseren van pre-oxygenatie bij een ernstig hypoxische patiënt. Inclusief apneïsche oxygenatie, ventileren tijdens de apneïsche periode en andere geavanceerde pre-oxygenatiestrategieën zoals NIV en  HFNC.
  • Principes leren van Delayed sequence intubatie (DSI) en kunnen uitvoeren van een DSI om de voorbereiding en pre-oxygenatie voor een rusteloze patiënt te vergemakkelijken.
  • Kunnen optimaliseren van de fysiologie voor een patiënt in shock, om peri-intubatie hypotensie/cardiale arrestatie te voorkomen. Daarbij horen concepten als: resusciteren voor intuberen, fundamentele kennis over vaso-actieve medicatie, risico’s van acidemie (en de noodzaak om respiratoire compensatie te handhaven).
  • RSI bij een neurologisch kritiek zieke patiënt kunnen verrichten met o.a. het voorkomen van secundair hersenletsel door zorgvuldige bloeddrukregulatie voor, tijdens en na RSI en handhaven van oxygenatie en normocapnie.
  • Managen van een patiënt na RSI, inclusief fundamenten van invasieve ventilatie en scenario’s hoe om te gaan met de patient die achteruitgaat tijdens beademing.

Tijdsbesteding

  • 1 fysieke dag van 8.30 – 17.00 uur.
  • 2 online sessies van 1,5 uur vooraf aan de fysieke dag (deze vindt plaats 2 weken en 1 week vooraf aan de fysieke dag).
  • 4 uur online voorbereiding.

Accreditatie

Door de NVSHA is een accreditatie van 9 punten voor de training toegekend.

Heb je vragen?

  • Voor inhoudelijke vragen of cursusdata in ziekenhuizen: info@emplus.nl.
  • Vragen over registratie: info@interactieopleidingen.nl.

Registration

You can register via the link below.

Cost

Open cursus: € 850,00. Prijs voor training in eigen ziekenhuis op aanvraag.

Dates

Open cursus, locatie QT Time
3 oktober 2024

6 december 2024

Venue

QTtime of specifieke ziekenhuizen

Deze cursus is zowel individueel als met je vakgroep te volgen.

RSI module 2: de zieke patiënt

De RSI module 2 is het vervolg op de RSI cursus. Na de eerste module ben je in staat om zelfstandig en veilig een rapid sequence intubation uit te voeren. In deze cursus gaan we een stap verder, want hoe verricht je een goede RSI bij een patient met hypoxie, hypotensie, acidose of acute neurologie? Zaken als optimale pre-oxygenatie in hypoxie, delayed sequence intubatie, optimalisatie van fysiologie en voorkomen van secundaire hersenschade komen in deze cursus aan bod.

Deze cursus is geschikt voor alle SEH artsen KNMG en derdejaars AIOS SEH die reeds de eerste RSI module hebben gedaan.
Door deelname aan deze training verdiep je kennis en kunde op het gebied van RSI en ben je in staat ook zorg te dragen voor RSI bij een kritiek zieke patiënt op de SEH.