Skip to main content

RSI module 1: essentiële vaardigheden


Op Nederlandse SEH-afdelingen speelt de SEH-arts een sleutelrol in veilig luchtwegmanagement. Deze RSI-cursus biedt de benodigde vaardigheden voor zelfstandige en veilige intubatie, wat de zorg voor kritiek zieke patiënten op de SEH verbetert.

RSI module 1: essentiële vaardigheden


Op vrijwel iedere SEH in Nederland heeft de SEH-arts een rol met betrekking tot de luchtweg bij een ernstig zieke patiënt. Veilig luchtwegmanagement vereist kennis, essentiële vaardigheden en gedrag dat getraind en onderhouden moet worden. De RSI cursus is een cursus die SEH artsen in staat stelt…

Online sessies

De online sessies worden 2 weken en 1 week vooraf gepland.

Het programma

Deel 1: Voorbereiding – individueel verdiepen kennis

De deelnemer krijgt scenario’s aangeleverd met daarbij diverse vragen. Deze vragen kunnen worden beantwoord aan de hand van literatuur. Verwijzingen en suggesties naar deze literatuur worden meegestuurd met de scenario’s.

De verwachte duur van de voorbereiding is in totaal 4 uur.

Deel 2: Online casus bespreking – verdiepen kennis

Ongeveer twee weken vooraf aan de hands on dag bespreekt de deelnemer de scenario’s met de andere deelnemers en een RSI trainer.
De deelnemer is op deze manier inhoudelijk voorbereid op de hands-on sessie.

Duur: 2 maal 1,5 uur.

Deel 3: Hands-on dag op locatie

Tijdens deze dag wordt kennis vertaald in vaardigheden en gedrag, dit resulteert in een solide, veilige basis voor RSI op de SEH.

Duur: 9 uur.

Toelatingseisen

Deze cursus is geschikt voor alle SEH artsen KNMG en derdejaars AIOS SEH.

Leerdoelen

 • Voorbereiden op een veilige routinematige RSI bij een stabiele patiënt
 • Identificeren van anatomische, fysiologische en situationele voorspellers van moeilijkheid en complexiteit bij beheer van de luchtweg
 • Formuleren en verwoorden van een veilig plan voor luchtwegbeheer, inclusief re-oxygenatie- en reddingsstrategieën.
 • Kunnen uitvoeren van passende acties om gebruik masker/ballon, laryngoscopie en gebruik van een supraglottische luchtweg te optimaliseren.
 • Herkennen van en handelen in geval van een zgn CICO-scenario (can not intubate, can not 
oxygenate) door een cricothyrodotomie uit te voeren.
 • Herkennen en benoemen van menselijke factoren en niet-technische vaardigheden bij het beheer van de luchtweg in noodsituaties.
 • Herkennen en reageren op onverwachte problemen bij luchtwegbeheer door gebruik technieken voor luchtwegoptimalisatie.
 • Kennis opdoen over gebied van gebruik diverse luchtweg materialen en medicatie.
 • Kennis over starten van een juiste beademingsstrategie
 • In staat zijn om een veilige complete RSI procedure uit te kunnen voeren
 • In staat zijn om een vellig beleid na de RSI te voeren

Tijdsbesteding

 • 1 fysieke dag van 8.30 – 17.00 uur.
 • 2 online sessies van 1,5 uur vooraf aan de fysieke dag (deze vindt plaats 2 weken en 1 week vooraf aan de fysieke dag).
 • 4 uur online voorbereiding.

Accreditatie

Door de NVSHA is een accreditatie van 9 punten voor de training toegekend.

Doelgroepen

SEH artsen KNMG en 3e jaars AIOS SEH.

Kosten

Zie het inschrijfformulier.

Heb je vragen?

 • Voor inhoudelijke vragen of cursusdata in ziekenhuizen: info@emplus.nl.
 • Vragen over registratie: info@interactieopleidingen.nl.

Registratie

Je kunt je aanmelden via onderstaande link.

Deelnametarief

Open cursus: € 850,00. Prijs voor training in eigen ziekenhuis op aanvraag.

Data

Ziekenhuis Rivierenland
1 oktober 2024

VieCurie Medisch Centrum
1 november 2024

Noordwest Ziekenhuisgroep
11 november 2024
25 november 2024

Tjongerschans
29 november 2024

Open module locatie QT time Nieuwegein
23 januari 2025
7 juli 2025

Locatie

QTtime of specifieke ziekenhuizen

Deze cursus is zowel individueel als met je vakgroep te volgen.

RSI module 1: essentiële vaardigheden

Op vrijwel iedere SEH in Nederland heeft de SEH-arts een rol met betrekking tot de luchtweg bij een ernstig zieke patiënt. Veilig luchtwegmanagement vereist kennis, essentiële vaardigheden en gedrag dat getraind en onderhouden moet worden. De RSI cursus is een cursus die SEH artsen in staat stelt om zelfstandig en veilig een rapid sequence intubation uit te voeren in de eigen werkomgeving, en de verantwoordelijkheid te dragen over het proces daaromheen.

Deze cursus is geschikt voor alle SEH artsen KNMG en derdejaars AIOS SEH.
Door deelname aan deze training verbeter je de zorg voor de kritiek zieke patiënt op de SEH.